ANHYDRITOVÉ LIATE POTERY


Predstavujú tekutú zmes so samonivelačnými vlastnosťami, ktoré vďaka svojej vysokej hustote majú dokonalé využitie pri realizácii interiérových podláh s podlahovým vykurovaním, kedy pri jeho aplikácii dochádza k perfektnému a jednoliatemu zaliatiu všetkých teplovodných rozvodov v požadovanej dokonalej rovinatosti bez vzduchových pórov. Okrem iného anhidritový liaty poter eliminuje odpor prestupu tepla a tak odvádza teplo oveľa rýchlejšie do vykurovaného priestoru. Svojimi vlastnosťami tvorí anhydritový poter pokrokový stavebný materiál, ktorý umožňuje výrazne skracovať čas výstavby, tiež technologickú prestávku doby tuhnutia, výrazne zdokonaľovať úžitkové vlastnosti podlahových systémov a tiež umožňuje pokládku plochy až 600 m2 bez nutnosti použitia dilatácie. Preto môžeme jednoznačne označiť anhydritový liaty poter ako ideálnu súčasť v interiérovom prevedení s podlahovým vykurovaním. 

Pri aplikácii poteru používame pokrokový technologický postup, pri ktorom nedochádza k prebytku materiálu, čím vieme nášmu zákazníkovi znížiť finančný strop a zároveň eliminovať čas prevedenia betonáže.