PRÍPRAVA PRED LIATIM POTERU


Pred samotnou aplikáciou anhydritového liateho poteru je dôležité vykonať riadne prípravné práce spočívajúce v pokládke polystyrénu (závisí od skladby podlahy), v pokládke separačnej fólie a dilatačných pások. Inými slovami povedané, je nutné zabezpečiť, aby anhydritový poter sa lial do vaničky vytvorenej dilatačnými pásmi tak, aby v tejto vaničke zotrval bez možnosti jeho úniku mimo vaničky.