BETONÁŽE ZÁKLADNÝCH PODKLADOVÝCH DOSIEK


Naše služby spočívajú predovšetkým v dosiahnutí vytvorenia roviny podláh, s čím úzko súvisí aj spôsob prevedenia betonáže základných podkladových dosiek. Mnoho stavebníkov pri ich zhotovovaní sa dostatočne nezameriava na dosiahnutie maximálnej roviny, čo sa neskôr odzrkadľuje pri dokončovacích procesoch súvisiacich so skladbou podláh, čím vznikajú zbytočné finančné výdavky. Preto pri zhotovovaní podkladových dosiek sa maximálne venujeme dosiahnutiu roviny.