NIVELÁCIE


Prípadné nerovnosti podlahy je možné vyriešiť jednoduchou aplikáciou nivelačnej stierky, ktorá predstavuje rýchlo tuhnúcu zmes, pomocou ktorej je možné vytvoriť požadovanú rovinu.