...

NAŠA PONUKA

Veľa zákazníkov sa pri výbere druhu skladby podlahy rozhoduje medzi anhydritovým a cementovým poterom. Na rôznych portáloch je možné nájsť rôzne diskusie, rady a mnoho odborných článkov, ktoré sa venujú tejto problematike.

Hoci sa špecializujeme na anhydritové liate potery, nepresviedčame zákazníka k jeho voľbe, nakoľko oba druhy poterov majú charakteristické vlastnosti, ktoré sú vhodné pre konkrétne použitie. Dôležité je pre nás zachovať  dve pravidlá:

...byť zodpovedným dodávateľom, ktorý vždy informuje zákazníka o vlastnostiach požadovaného poteru a predchádzať tak situáciam, kedy sa stáva zákazník sklamaným zákazníkom

...urobiť zo zákazníka informovaného zákazníka, ktorý má dostatočné vedomosti o ním zvolenom potere

Ak sa aj Vy práve teraz rozhodujete medzi anhydritom a cementom, máme pre Vás jednoduché porovnanie vhodnosti použitia oboch poterov:

ANHYDRIT ALEBO CEMENT?

ANHYDRITOVÝ POTER: vhodný do interiérov, ideálny pri podlahovom teplovodnom aj elektrickom vykurovaní , nakoľko má vysokú tepelnú vodivosť (vykurovanie na 40° ). Dokonale sa spojí s trubkami podlahového vykurovania, s ktorými zotrvá spojený a pevný aj po vytvrdnutí, čím nedochádza k žiadnemu vzniku vzduchových medzier, ktoré znižujú efektívnosť vykurovania.

CEMENTOVÝ POTER: vhodný do exteriérov s trvalou vlhkosťou, pri použití v interiéri s podlahovým vykurovaním dochádza k tepelným stratám, nakoľko po jeho vytvrdnutí sa oddeľuje od trubiek podlahového vykurovania, čím vznikajú vzduchové medzery eliminujúce tepelnú vodivosť, ktoré predstavujú tepelné straty (vykurovanie na 50°). Nevýhodou je tiež nutnosť dilatácie, pričom sa nedá zabrániť vznikajúcim prasklinám.